Tienereditie DapperDagboek

Tieners in het ziekenhuis, dat hoort net zo goed niet. Het DapperDagboek is er ook voor hen. Maar we merkten dat het huidige DapperDagboek vaak net even niet goed genoeg aansloot bij de belevingswereld van tieners. Daarom hebben we hen gevraagd of en zo ja, hoe we hen kunnen helpen. En daar is iets geweldigs uit voort gekomen wat nu ontwikkeld wordt.

In het najaar van 2017 zal de speciale Tienereditie van het DapperDagboek beschikbaar zijn. Kinderen en tieners kunnen zelf kiezen, willen ze het originele DapperDagboek of de Tienereditie. Zo kan het voorkomen dat iemand van 10 of 11 jaar een tienereditie wil en iemand van 17 jaar een DapperDagboek, wat ons betreft geen enkel verschil! Zolang het maar zorgt voor een stuk verwerking, acceptatie en vertellen en het past bij de jongere die het nodig heeft. Want niemand hoort in het ziekenhuis, maar jonge mensen en kinderen al helemaal niet!

Zodra de Tienereditie verder ontwikkeld is, zal hier de uitleg en de beelden daarvan worden getoond.