Missie en visie

Elk acuut, langdurig of ernstig ziek kind is dapper, ongeacht zijn of haar ziektebeeld!

Daar zijn wij van Stichting Dapper Kind van overtuigd.  Wij willen met het DapperDagboek de kinderen en hun ouders helpen om positief om te gaan met hun situatie. Wij hopen dat ze hiermee hun ervaringen beter kunnen verwerken en makkelijker kunnen delen.

Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk kinderafdelingen en zorginstellingen het DapperDagboeksysteem kosteloos aan te bieden, zodat zij het Dagboek aan de kinderen kunnen uitdelen. Dit bereiken we door nieuwe contacten te leggen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Soms via een mail van ouders die ons gevonden hebben, soms door een contactmoment met het ziekenhuis zelf die van ons gehoord hebben en anders via een contactmoment van de stichting naar het ziekenhuis toe.

Om de DapperDagboeken en de DapperPlakkers kosteloos aan te bieden moeten we veel sponsors en donateurs aantrekken, acties houden en fondsen aanschrijven. Ook een belangrijk onderdeel in dit geheel is het zoeken van partners die in materiële zin ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een drukkerij die het drukwerk tegen kostprijs aanbiedt of een bedrijf dat gratis borduringen uitvoert op T-shirts voor vrijwilligers. Zo proberen we gebruik te maken van de kennis en kunde en niet alleen van donaties of giften.

Simpel maar doeltreffend, daar staan we voor!

Onze doelen zijn:

• Het DapperDagboek uitdelen aan ieder dapper kind die het nodig heeft.

• Iedere professional een handreiking geven om op een laagdrempelige manier iets te kunnen uitdelen zonder al te veel belasting voor het team.